NHAI HQ Telephone numbers

Print

National Highways Authority of India,
G 5&6, Sector-10, Dwarka,
New Delhi - 110 075
Phone: 91-011-25074100 & 25074200
Fax : 91-011-25076507

Sr. No.

Name

Department

Tele/Fax

PA/PS

Extno PA/PS

1

Shri Deepak Kumar, IAS

Chairman

Tele:- 25076503, 
           25076505

Fax:-  25093605

Sh. Umesh Taneja, PS

Sh. Sanjeev Kumar, PS
Sh. Joseph, PA

 

1601

1603

1604
2605

Member

Sr. No.

Name

Department

Tele/Fax

PA/PS

Extno PA/PS

1

Shri Rohit Kumar Singh, IAS

Member (Admin)

25093512

Sh. Umesh Sharma, PS

 

1615

1334

2

Shri Rohit Kumar Singh, IAS

Member (Finance)

25076530

Sh. Neeraj Kumar,PPS

1620

3

Shri Niraj Verma, IAS

Member (PPP)

25076509 

Sh. Baldev ,PS

1622

4

Shri D. O. Tawade

Member (Technical)

28080543 

Sh. Dharmendra Kumar, PPS

Sh. Ramesh Kumar, PPS

1578

1579

5

Shri R. K. Pandey

Member (Projects)

25093522 

Sh. Harjeet Singh, PS

1621

6

Shri Anand Kumar Singh

Member (Projects)

25076513 

Ms. Manju, PA

1221

Chief Vigilance Officer

Sr. No.

Name

Department

Extension/Fax No

PA/PS

Extno PA/PS

1

Shri K.K.Pant, IAS

CVO

1515/25083531

Sh. Ajay Sharma, PS

1515

Chief General Managers

Sr. No.

Name

Department

Office No.

Extension

Email
Mobile No.

PA/PS

Extno PA/PS

Email
Mobile No.

1   

Sh. Atul Kumar

Technical
(Mah., Goa, RS Cell), Bridge Cell

011-25093523

1504

kumara@nhai.org


8800640999

Ms. Mamta, PS

1361

mamta@nhai.org


8750121287

2

Sh. Ajmer Singh

Tech. (/Guj/MP/ Ods/Jhar/Chhat /WB/NE)

011-25093524

1508

ajmersingh@nhai.org


9910706592

Sh. K D Khurana, PS

2433

kdkhurana@nhai.org
9873003107

3

Sh. A. K. Sadhu

Planning & Stats. /coord 

011-25093551

1802

aksadhu@nhai.org


9968306528

Sh. Gunjan Bansal

1806

-


-

4

Sh. Akhilesh Kumar Srivastava

CGM(T/IT) 

011-25093504

1273

aksrivastava@nhai.org


9491993344

Ms. Neena Dhawan

1274

neenadhawan@nhai.org


-

5

Sh. Alok Deepankar

T/Pr.Ker/TN/Kar 

09868564436 1013

 alokdeepankar@nhai.org


09868564436

Smt. Seema Das, PA

1326

Seemadas@nhai.org


-

6

Sh. B.S. Singla

Tech./Delhi

011-25076536

1305

bssingla@nhai.org


9650185888

Ms. Ekta Khurana, PPS

2466

ektakhurana@nhai.org


9810886051

7

Sh. J K Goyal

T/Pr. M-Raj/UP/ UTK/ BR/AP/Tell

011-25074100 1553

jkgoyal@nhai.org


9911120339

Smt. Jyoti Nayyar, PS

1209

jyoti@nhai.org


9811510503

8

Sh. Mahavir Singh 

Tech. (Ut. Shift)

011-25093527 1011

mahabirsingh@nhai.org


08130577499

Sh. Anil Kapoor, PPS

1200

anilkapoor@nhai.org


-

9

Sh. Madhup Kumar

Finance

011-28088116

1307

madhupkumar@nhai.org


09910045532

Jyotsna Rawat, PPS

2047

jyotsnarawat@nhai.org


9871084070

10

Sh. Maneesh Rastogi

Tech.(Pun
/Har/NCR/HP/JK)

011-25074100 1574

maneesh@nhai.org


9717788014

Sh. Manoj Kumar

2417

manoj@nhai.org


9873783842

11

Sh. Nawal Kishore Sharma 

CGM-HR & Admin

011-25074100 1202

nawalsharma@nhai.org


09999884371

-

-

-


    -

12

Ms. Nivedita Srivastava

Finance/ International Corporation Cell

011-25076518 1309

niveditasrivastava@nhai.org


09013130035

Sh. K.S.Sharma,
PPS

1328

kssharma@nahi.org


9810331064

13

Sh. Manoj Kumar

CGM (T/Bharatmala)

011-25074100

1509

manoj.kumar@nhai.org


9999903668

Smt. Shashi Sharma, PPS
Sh. C. K. Sharma, PPS

2414


1534

shashisharma@nhai.org


-
14

Sh.  Navin Kumar

CGM (T/PPP/ PCP/SPVs)

011-25074100 1357

navinkumar@nhai.org


9811871987

Sh. R. K. Bhasin, PS

2248

rkbhasin@nhai.org


    -

15

Sh. L. P. Padhy

Technical (Rajasthan /CO)

011-25074100

1314

lppadhy@nhai.org


9810652215

Sh. Sushil Kumar,PPS

1313

sushilkumar@nhai.org


9810161985
16

Sh. K. Venkata Ramana

(T /CMC/Legal & Arb.)

95124-2580602

1104

kvenkataramana@nhai.org


9899897444

Sh. M. C. Pahari, PS

2229

mcpahari@nhai.org


9968104563
17

Sh. V. K. Sharma

Land Acquisition & Environment/ HR Admin-I

011-25093543

1205

vksharma@nhai.org


9810624760

Smt. Sohni Chauhan, PS

2222

sohnichauhan@nhai.org


9958100317
18

Sh. Amarnath Mishra

STD (NIC)

011-25074100 1235

anmishra@nhai.org


09650062421

-

-

-


    -

19

Sh.  S. N. Nayak

CGM(FA)

011-25093521 1003

sibanayak@nhai.org

9599962224

Ms. Nilam marwa, PPS

1414

neelammarwah@nhai.org

    9910350489

20

Sh. S. K. Mishra 

(QAC/SRDC/TIC /PC/MIS/P&IS Cell)

011-25074100 1623

sushilkumarmishra@nhai.org


8800592272

Naveen Bansal, PPS

1245

naveenbansal@nhai.org


    9213784903

21

Sh. Vishnu Darbari 

HR-Admin II

011-25093514 1403

vsdarbari@nhai.org


09818147172

Sh. A. K. Marwaha, PS

1716

akmarwaha@nhai.org


    09810077496

22

Sh. A. R. Goyal 

Consultant (HR-Admin.)

9811422577 1086

argoyal@nhai.org


9811422577

Ms. Neelima, PPS

1500

neelima@nhai.org


    -

23

Sh. Randhir Singh 

Consultant (HR/Legal)

011-25093514 1316

randhirsingh@nhai.org


09501001239

-

-

-


    -

Note.

For Area Specific Information Contact Individual Number

General Managers

Sr. No.

Name

Department

Extension

Mobile No.

PA/PS

Extno PA/PS

1

Sh. Ajay kr. Sabharwall

TIC/RSC

1810

9868833190

Smt. Seema, PA

2

Sh. Akil Ahmad

Karnataka

1114

09999188298

-

2213

3

Sh. Ashish Asati Maharastra

1102

9540538108

Mukesh Kumar

2420

4

Sh. Akhilesh Kumar

(HR/Admin.)-III

1558

9434254624

Ms Chitra Rana

2258

5

Dr. Anil Kumar Sharma Technical/PC/BM/BRT

1315

09968309230

-

-

6

Sh. Arun Jagga Technical/Chattisgarh

1719

9868255880

-

2126

7

Sh. Abhay Singh (LA&EM)

1207

9868339521

- -

8

Sh. Awadhesh Kumar Technical/CO

1208

8826670605

Akhilesh Shrivastava

2018

9
Sh. Binay Kumar Thakur  NE

1347

-

-

-

10
Sh. B. N. Sahay Rajasthan

1461

9013217211

-

2457

11

Dr. B. Mukhopadhay

Environment-II

1231

9868972511

Mr. A.D.Sharma

2220

12

Sh. D. K. Agarwal CM/ CMC

1525

9414386717

-

2205

13

Sh. Dinesh Yadav Delhi

1232

9717788595

- -

14

Sh. D. K. Mohapatra

RSC

1805

9810938429

-

3011

15

Sh. Deepak Saxena

Electronics

1406

9810902815

Ashish Rathore

2060

16

Sh. I. S. Rana

TN

1541

9818436634

Manoj Kumar, PA

2307

17

Sh. Ravinder  Logistics-Planning

1009

9560715959

2079

18

Sh. K. V. Singh

Gujarat & M.P.

1532

9810202983

-

2215

19

Sh. Kamal Arora

Tech/Expressway

1063

09423145787

-

2149

20

Sh. Rakesh Kumar Singh     

A.P.

1252

09005552581

Ms. Anjali Dhaundiyal

2615

21

Sh. M. P. S. Rana

Uttarakhand

2201

09811424380

- -

22

Sh. Nishoo Gupta

Delhi, HP & J&K

1321

9560423719

Sh. Anil Kumar, PA 2623

23

Sh. Pankaj Vishal

ROB

1468

8860853665

-

-

24

Sh. Pradeep Kumar

(HR/Admin.)-II

1335

9211018363

-

2000

25
Sh. Purshottam Kumar

Kerala

1471

9868472464

-

-

26

Sh. Rajeev Yadav

Punjab & Exp

1407

9868113500

-

2319

27

Sh. B. M. Rao

Fin

1215

9491144767

Ms. Savita Sethi, PA

2236

28

Sh. R.C. Palekar

IT

1409

9871656694

Sh. Mahender Singh Bisht, PS 

1807

29

Sh. Krishna Shyam

Vig.

1465

9971385272

-

2225

30

Sh. Rajender Kumar

Tech./(W.B)

1808

09818609464

-

2079

31

Sh. Rajneesh Kapoor 

(CO)-I

1004

9818208634

Sh. Birjesh Kumar PA

2151

32

Sh. Rananjay Singh

U.P.

1234

8800930944
- -

33

Ms. Ranjeeta Prasad

U.P.

1469

8826250655

 -

2019

34

Sh. Ram Ashraya Singh

(HR/Admin.)-IV / Coordination

1513

9868534484

Sh.Rohit Dua, Steno

2113

35

Sh. Shailesh Yadav

IT 

1272

9211318389

-

-

36

Sh. Sanjeev Kumar Finance  & (F & A) 

1020

9999213058

-

2032

37

Sh. Sunil Jindal CMC

1343

9810038719

-

2475

38

Col. S. S. Kapur (HR/Admn.)-I

1428

9013653646

Parveen Kumar, Steno

2110

39

Sh. S. S. Jha Bihar

1821

9910128705

-

1159

40

Sh. R. B. Sinha Jharkhand

3011

9810470681

-

3001

41

Sh. S. P. Sharma      

Env. - I

1611

9013095010

-

2063

42

Sh. S Q AHMAD GM (F) 1306

9412998458

43

Sh. S. K. Patel       

Legal Compliances/Director - SPVs/Secretary-SAROD/
CFO - IHMCL

1429

9811674733

-

2013

44

Sh. Krishan Kr Dhiman (HR/Admin.)-II

-

09781115055

-

-

45

Sh. Udeep Singhal

CO

1464

9910335366

-

2619

46

Sh. Vipin Mangla

P&IS

1213

8447360640

-

2016

47

Sh. V. R. Srinivasan       

F&A

1426

9873738065

-

2053

48

Sh. V. K. Joshi

Uttar Pradesh

1092

9968411232

Mr. Sunil Kumar,PA

2496

49

Sh. Vishnu Murti

GM (T)/Odisha

1216

07765954959

-

-

50

Sh. Gajendra Kumar Singh       

Legal

011-25093521

09871106167

-

1816

Deputy General Managers

Sr. No.

Name

Department

Extension

Mobile No.

PA/PS

Extno PA/PS

1

Sh. Adarsh Kumar

RTI/Parliament & Coordination Cell

1225

 9910110309

-

2254

2

Sh. Amit Pranav

U.P.

1503

9811321651

- -

3

Sh. Ananta manohar

Finance & Accounts 

2440

9310186898

- -

4

Sh. Bhaskar Mishra

Bihar

1446

9871773417

- -

5

Sh. Bherav Dutt

(HR/Admin.)-III

-

7042778377

- -

6

Sh. D. R. Sharma

(HR/Admin.)

1006

9818114536

-

-

7

Sh. Dinesh Kakkar Finance & Accounts 

1331

9811388023 - -

8

Sh D.S. Chaudhary

Vig

2426

9999494447

Shobha

2023

9

Dr. Kundan Kumar

(HR/Admin.)-II

1336/ 2534

08376009477

-

2533

10

Sh. K. C. Gupta

Tech

1507

09968160807

11

Smt. K. P. Saraswati

A.P.

1252

7042029702

2615

12

Sh. Manish Parihar

Vig.

1211

8510012204

-

2043

13

Sh. Manish Asati

Raj.

1324

8585939235

-

2324

14

Sh. M. N. Ghei

(HR/Admin.)

1110

9868123849

- -

15

Sh. Kumar M. Sampuma

(HR/Admin.)-LA

1523

9650743494

- -

16

Sh. Navin Kumar Chaursia

CO

1107

8130132762

 

17

Sh. Nitesh kumar Goyal

J & K and H.P.

1456

9891303503

-

-

18

Sh. Inderjeet

(HR/Admin.)-I

1522

9968953158

-

-

19

Sh. Ram Prit Paswan

(MP & CG)

2233

8527643477

 

20

Sh. Rafiq Khan 

F &A, PC Div.

2442 9811508872 -  -

21

Sh. Sanjeev Sharma

Coordination/NE

1103

9313078889

-

2026

22

Sh. S. K. Chauhan

Finance & Accounts

2479

9911109985

Neelam

2044

23

Sh. S. K. Shrivastav

Fianance & Accounts

1214

9818748548

- -

24

Sh S. Manivasagam

Planning & Information System

1517

9818824824

-

-

25

Sh. S. Mukhopadhyay

Finance & Accounts 

1109

9910079872

-

2324

26

Sh. S. P. Pathak

Tamil Nadu, Estate Officer

1008

08800701755

-

-

27

Sh. Vimal

DGM (HR/Admin.)

1236

9868135978

-

-

28

Sh. Veerendra 

LA & Estate Officer

1007

9596661955

-

-

29

Sh. Zafar Ahmad Sultani

Raj.

1308

8527322881

-

-

Managers/Information Officers

Sr. No.

Name

Department

Extension

Mobile No.

PA/PS

Extno PA/PS

1

Sh. A. K Goyal

Finance

2357

9871400883

Ms.Hemlata, Steno

2355

2

Sh. A. K Kulshrestha

Estate Officer

2462

8003291007

-

-

3

Sh. Amrendra Singh 

Vig

1131

9971434997

-

-

4

Sh. Abdullah Javed Azmi

Punjab

2122

8800958094

-

2016

5

Sh. Ajay Gupta

PC

2532

9999267705

-

-

6

Sh. Ashfaq Ahmad Manager (IT)

2150

9893342125

- -

7

Sh. Atul Gupta

IT

1203

9871097990

- -

8

Sh Awadhesh Kumar Sinha

Gujarat

2056

9971593391

 -

-

9

Sh. Bandhupriya Sarkar

Legal & HR- Admin.-III

2662

9818138599

-

-

10

Sh. B. M. Sharma

RO Delhi

2107

9312500725
- -

11

Sh. Bharat Khanna

Legal

2256

9560527300

-

-

12

Sh. Debasish Das

CM-I

2411

9899409335

-

-

13

Sh Deepak Modi

NE

2560

9717022326

-

-

14

Sh. Gautam Kumar Rao RSC

2451

09013433274
15

Sh. Gajendra Singh

Vigilance

2419

9911265770

-

-

16

Sh. H. C. Gandhi PC
2436
9899719830
 
2526

17

Sh. Kuldeep Songara

ROB

1812
9717429567
-
-

18

Sh. K. C. Sharma

(KTK)

2234

9412085500

-

-

19

Sh. K. K. Sharma

Legal

2425

9891201485

-

-

20

Sh. Kishan Dalal

(HR/Adim.)

2527

9810876460

- -

21

Sh. Manoj Garg

West Bengal

2445

9560445353

- -

22

Sh. Mukesh Kumar Meena

CMC

2075

8527264101

-

-

23

Sh. M. Ramanjaneya Reddy

TN

2621

7838872325

-

-

24

sh. Mukul Upadhaya

Dispute Resolution & Arbitration

2311 

9810626718

 

2304

25

Sh. Narendra Kumar

UKD

2221

9412220116

-

-

26

Sh. Naresh Kumar

(F&A)

2413

9999531153

-

-

27

Sh. Naresh Kumar Sharma

HR/Admn.

2555

9910043529

-

-

28

Sh. N. K. Jain

(Mah.)

2528

9810306778

-

-

29

Sh. Nitin Gupta

(HR/Admin.)

2431

9899675656

-

-

30

Sh. P. R. Yaduvanshi

LA

2425

9718168879

-

-

31

Sh. P. R. Shrivastava

MP

2513

9899309815

-

-

32

Sh. R. R. Khan

Administration

2517

9582126145

Mr. Bhagat, Steno 

2622

33

Sh. Rajiv Nayanam

Bihar

2620

9958866474

-

2073

34

Sh. R. K. Garg

Gujarat

2261

9818060502

 -

2236

35

Sh. Sanjay Arora

Tech

1700

9953427922

-

2108

36

Sh. Shyam Lal Gupta

Finance

2613

9811340532

- -
37

Sh. S. S. Navaid

(T/LA)

2111

9582731246

- -
38

Sh. S. K. Bajpai

Mah.

2128

8510008918

-

-

39

Sh. S. K. Bansal

KTK

2034

9899694470

-

-

40

Sh. Somnath Acharya

(HR/A)

2439

9910230862

- -

41

Sh. Sonu Kumar

Odisha

2310

8506067600

-

-

42

Sh. Uma Kant Meena

JHR

2506

9990864778

-

-

43

Sh. Vivek Goyal

CM

2568

9717486677

-

-

44

Sh. Vijay Kr. Agarwal

LA

2127

9425916470

-

-

45

Sh. Yogendra Kumar

(HR/Admin.)

2241

8800485666

-

-

46

Sh. Yashwant Singh

Finance & Accounts 

2437

9968303253

-

2281